(1/87): (2/87): (3/87): (4/87):
(5/87): (6/87): (7/87): (8/87): Szczęście było blisko! Nigdy Baszneft nie był tak blisko porażki jak z Admirałem w UFIE!
(9/87): (10/87): (11/87): (12/87):
(13/87): (14/87): (15/87): W meczecie. Na jednej ulicy w Ufie jest synagoga, cerkiew prawosławna i meczet. (16/87):
(17/87): (18/87): (19/87): Sałałat Sałałałajew (mogę mylić pisownię). Bohater narodowy Baszkirów ->zapobiegł wpływom eurokatolickim. (20/87):
(21/87): (22/87): (23/87): (24/87):