(1/27): (2/27): (3/27): Mirosław Kobyliński (4/27):
(5/27): (6/27): (7/27): Stanisław Urbanek (8/27): Piotr Chmiel
(9/27): Leszek Łysakowski (Prezes PTW), Jacek Pawlicki (sędzia finału) (10/27): (11/27): Wojciech Tomczak (12/27): Leszek Stefanek
(13/27): Eugeniusz Anisow (14/27): Reprezentanci AdmirałaPCBEST Szczecin (15/27): (16/27):
(17/27): (18/27): (19/27): Marcin Stec, Ryszard Sawczyk, Piotr Chmiel (20/27):
(21/27): (22/27): Mariusz Adamaszek - Ryszard Sawczyk (23/27): (24/27): Przemysław Oderkiewicz