Berlin, sierpień 2003. Kongres FMJD.

(1/65): (2/65): Wycieczka po Berlinie (3/65):
(4/65): (5/65): (6/65):
(7/65): (8/65): (9/65):
(10/65): (11/65): (12/65):
(13/65): (14/65): (15/65):
(16/65): (17/65): (18/65):
(19/65): Przygotowania do MŚ 2006 w piłce (20/65): (21/65):
(22/65): (23/65): Ten napis jak ulał pasuje do sytuacji w jakiej znalazło się FMJD w 2003 roku. (24/65):
(25/65): (26/65): (27/65):
(28/65): Wieczorne zebranie Zarządu FMJD przed jutrzejszym kongresem. Od prawej: A.Presman (strony internetowe), J.Read (checkers), A.Leman  (64) i szef KNDB (29/65): Od lewej: R.Devroe (sekretarz FMJD), J.Bus (skarbnik), N.Fall (Afryka) (30/65): Od lewej: L.Springer (propaganda), W.van Beek - już ex-Prezydent FMJD (zrezygnował oficjalnie pod koniec czerwca), H.Fokkink
(31/65): (32/65): (33/65):
(34/65): (35/65): (36/65):
(37/65): (38/65): (39/65): Polsko - Niemieckie rozmowy o współpracy
(40/65): (41/65): (42/65):
(43/65): (44/65): (45/65): p.o. Prezydenta otwiera Kongres (po rezeygnacji Prezydenta, jego obowiązki przejmuje oficjalnie Prezydent EDC). Informuję o kompromisowym rozwiązaniu: W.van Beek podał się do dymisji, I.Szewkoplast wybrany na prezydenta podczas nieformalnego zebrania w maju zostaje uznany Prezydentem bez wyborów a w statucie FMJD pojawia się funkcja EVP (executive vce prezydent) który później zostanie wybrany holenderski biznesmen i szczodry sponsor warcabów - P.Hildering.
(46/65): (47/65): (48/65):
(49/65): (50/65): (51/65):
(52/65): (53/65): Pokojowe rozwiązanie kończy się przyjacielskim uściskiem. (54/65):
(55/65): (56/65): Przed Prezydentem trudne zadanie udowodnienia, że nie rzucał słów na wiatr mówiąc o wpsarciu finansowym dla FMJD. Na samo biuro FMJD obiecał przekazywać miesięcznie ... 25.000 euro. (57/65): P.Hildering i I.Szewkoplast
(58/65): (59/65): (60/65):
(61/65): (62/65): (63/65):
(64/65): (65/65):