(1/85): Styczeń - Korbach, Mistrzostwa Niemiec (2/85): Styczeń - Korbach, Mistrzostwa Niemiec (3/85): Styczeń - Korbach, Mistrzostwa Niemiec (4/85): Styczeń - Korbach, Mistrzostwa Niemiec
(5/85): Styczeń - Korbach, Mistrzostwa Niemiec (6/85): Styczeń - Korbach, Mistrzostwa Niemiec (7/85): Styczeń - Korbach, Mistrzostwa Niemiec (8/85): Styczeń - Korbach, Mistrzostwa Niemiec
(9/85): Styczeń - Korbach, Mistrzostwa Niemiec (10/85): Styczeń - Korbach, Mistrzostwa Niemiec (11/85): Styczeń - Korbach, Mistrzostwa Niemiec (12/85): Styczeń, Maarsbergen - zebranie Zarządu FMJD
(13/85): Styczeń, Maarsbergen - zebranie Zarządu FMJD (14/85): Styczeń, Maarsbergen - zebranie Zarządu FMJD (15/85): Styczeń, Maarsbergen - zebranie Zarządu FMJD (16/85): Styczeń, Maarsbergen - zebranie Zarządu FMJD
(17/85): Grudziądz, maj, Klubowy Puchar Polski: Grudziądz - Admirał 0:16 (18/85): Grudziądz, maj, Klubowy Puchar Polski: Grudziądz - Admirał 0:16 (19/85): Grudziądz, maj, Klubowy Puchar Polski: Grudziądz - Admirał 0:16 (20/85): Grudziądz, maj, Klubowy Puchar Polski: Grudziądz - Admirał 0:16
(21/85): Grudziądz, maj, Klubowy Puchar Polski: Grudziądz - Admirał 0:16 (22/85): Grudziądz, maj, Klubowy Puchar Polski: Grudziądz - Admirał 0:16 (23/85): Grudziądz, maj, Klubowy Puchar Polski: Grudziądz - Admirał 0:16 (24/85): Grudziądz, maj, Klubowy Puchar Polski: Grudziądz - Admirał 0:16