Październik 2005. Amsterdam. MŚwiata i Kongres FMJD. (foto: J.P. & Sylwek Flisikowski)

(1/77): (2/77): (3/77): (4/77):
(5/77): (6/77): (7/77): Od lewej: Rik Devroe (sekretarz FMJD), Woulder van Beek (Reprezentuje Afrykę), Piter Hildering (EVP), Jaap Bus (skarbnik), J.P. (EDC) (8/77):
(9/77): (10/77): Prezentuje się kandydat na Prezydenta FMJD - W.I.Pticyn (11/77): . (12/77):
(13/77): (14/77): (15/77): (16/77):
(17/77): (18/77): (19/77): (20/77):
(21/77): (22/77): (23/77): (24/77):
(25/77): (26/77): (27/77): (28/77):
(29/77): (30/77): (31/77): (32/77):
(33/77): (34/77): (35/77): (36/77):
(37/77): (38/77): (39/77): (40/77):
(41/77): (42/77): Aleksej w drodze po dziesiąty tytuł ! (43/77): (44/77):
(45/77): (46/77): (47/77): (48/77):
(49/77): Na kongresach bywa i tak. Niektórzy lubią dużo mówić i ciągle to samo ... (50/77): (51/77): Ndjaga Samb w barwach POLSKI. Kto wie ... był już przecież jakiś Olisbebe czy jakoś tak... (52/77): Ale jak będziesz grał dla Polski to nie pij tyle proszę. A jeśli już to nie piwo ;)
(53/77): OK. Ale tylko jak ty wypijesz ze mną :) (54/77): Przed drugim dniem kongresu z SYlwkiem jechaliśmy o 6tej rano do Hagi by oddać głos w wyborach prezydenckich w naszej ambasadzie i wrócić na 9.oo (55/77): (56/77): Prezentacja Estonii
(57/77): (58/77): (59/77): (60/77):
(61/77): (62/77): (63/77): (64/77): Na uroczystości zakończenia Woulter van Beek prezentuje książkę o niedwano zmarłym honorowym Prezydencie FMJD - P.Roosenburgu. Pierwszy egzemplarz dla wdowy.
(65/77): JEST 10ty tytuł ! (66/77): (67/77): (68/77):
(69/77): (70/77): (71/77): (72/77):
(73/77): (74/77): (75/77): (76/77):
(77/77):