Berlin, kwiecień 2007 - Młodzieżowe MŚ-64

(1/44): (2/44): (3/44): (4/44): L.Marcos (Brazylia) i L.Łangina (Rosja)
(5/44): (6/44): (7/44): (8/44):
(9/44): (10/44): (11/44): (12/44):
(13/44): (14/44): Moje ostatnie spotkanie z przyjacielem z Moskwy. Kilka miesięcy później A.Leman zmarł. Przez kilka lat z godnością znosił najstraszniejszą chorbę (rak!) aktywnie działając w sekcji 64 i na forum FMJD. (15/44): (16/44):
(17/44): (18/44): (19/44): Młodszy z klanu Getmańskich - Grigori. (20/44):
(21/44): (22/44): (23/44): (24/44):
(25/44): (26/44): (27/44): (28/44):
(29/44): (30/44): (31/44): (32/44):
(33/44): (34/44): (35/44): (36/44):
(37/44): (38/44): (39/44): (40/44):
(41/44): (42/44): (43/44): (44/44):